Coaching on the job

Coaching on the Job heeft als doel de trainingen te verzegelen, een optimalisatie van de gevolgde trainingen. Ons advies is om in samenhang met het trainingstraject ook een coachingsproces on the job te implementeren. Het echte leren gebeurt niet in een trainingsruimte, maar op de werkvloer. In de training leren de deelnemers een nieuw gedragsrepertoire, krijgen ze inzichten en handvatten om toe te passen in de praktijk. Door uw medewerkers on the job te coachen, zijn we in staat een daadwerkelijke gedragsverandering te realiseren. Ervoor zorgen dat iemand het ook daadwerkelijk gaat doen en niet terugvalt in oude gedragspatronen. Diverse onderzoeken hebben laten zien dat mensen voor gedragsverandering gemiddeld 40 dagen nodig hebben. Het coachingsprogramma is tevens gericht op de ondersteuning van u als manager in het toepassen van de materie uit de training, handvatten te geven hoe inspirerend leiderschap helpt in het verhogen van de klantgerichtheid en ondersteuning geven in het bedenken en uitvoeren van acties en actieplannen om de klantgerichtheid en/of omzet te verhogen.

De werkwijze is als volgt:

 • Door monitoring van de gegevens over de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de output van uw individuele medewerkers
 • Leerpunten vaststellen: door in eerste instantie twee of drie leerpunten vast te stellen, kan de medewerker focus aanbrengen in de eigen ontwikkeling
 • Doelen stellen: door voor de leerpunten gestructureerd en SMART doelen te stellen kan planmatig aan verbetering worden gewerkt.

 Het stellen van doelen komt neer op:

 • Wat moet er geleerd worden?
 • Langs welke weg: wat is de methode; wat is de bijdrage van de leidinggevende en wat is de verwachte inzet van de medewerker?
 • Wanneer moet het beoogde resultaat gerealiseerd zijn?
 • Het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken
 • Verdere begeleiding op basis van de gestelde doelen
 • Opnieuw monitoring en terugkoppeling
 • Opvolging en jagen van afspraken
 • Continue afstemming met de manager, zodat er één uniform beleid wordt gehanteerd in het toepassen van de materie uit de training
 
 

Wat krijgt u allemaal:

Brislo zal gedurende het traject werken met stappenplan met daarin opgenomen:

 • Doelstellingen en bijbehorende acties
 • Resultaten en actielijsten voorgaande periode
 • Overzicht ontwikkeling per medewerker

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

1-3 deelnemers

PRIJZEN

Op aanvraag.

VERBLIJFKOSTEN

Bij coachingssessies die niet in-company plaatsvinden, komende externe verblijfskosten voor rekening van de opdrachtgever.

DUUR

Wekelijks 90 minuten. Let op: een commitment van 3 maanden is noodzakelijk voor een succesvolle integratie van het Coaching materiaal in uw dagelijks handelen.

Testimonial

“Brian zijn werkwijze is energiek en gedetailleerd: door middel van onderzoek komt hij tot de details en de energie waarmee hij vervolgens te werk gaat is aanstekelijk.”

Suradj Hanoeman

Delivery Manager Telenamic Suriname

MENUKAART

Afhankelijk van uw praktijksituatie, kan ik u of uw medewerker(s) in korte sessies coachen.Hierna een aantal voorbeelden van onderwerpen om uw vaardigheden op het gebied van klantgerichtheid te verbeteren.

Waar bestaat klantgerichtheid uit en wat is het belang van klantgerichtheid? Bewustwording van de ingrediënten die klantgerichtheid vormen en wat de effecten zijn van klantgericht handelen.

Met de juiste instelling kunnen we beter presteren, en tegelijk op persoonlijk en professioneel vlak onze eigen doelen bereiken. Met een sterke focus op eigen verantwoordelijkheid en eigen inbreng.

in welk concrete vaardigheden vertaalt zich gastvrijheid eigenlijk? En hoe gastvrij bent u? En uw omgeving & de processen?

Hoe laat ik merken dat ik luister en echt geïnteresseerd ben? Wat zijn de juiste technieken?

Waarom is het belangrijk om alle activiteiten van en naar een klant vast te leggen? Welke gegevens leg je vast en waar en hoe doe je dit? Het belang van het borgen van gegevens en het plannen van activiteiten.

Woorden als ‘helaas’ en ‘kan niet’, horen we nu eenmaal niet graag als klant.

Zich verplaatsen in de situatie van de klant. We hebben er de mond vol van, maar wat is het nu precies en belangrijker hoe doen we dat?

‘Ik hoef het toch niet te pikken dat een klant zo tegen mij praat?’

Een collega of je partner iets vertellen wat jij graag anders ziet, zonder dat diegene jou kielhaalt (ander woord of omschrijving). Wat zijn de feedback regels en hoe pas je deze toe?

‘Met iemand communiceren die op dezelfde manier communiceert als ik, gaat prima. Maar er zijn klanten/collega’s, die ik dus echt niet begrijp.’

Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. De kenmerken en valkuilen

“Ik durf geen NEE te zeggen tegen de klant”. “Hoe balanceer ik tussen het belang van de klant,  die van het bedrijf en van mezelf?”

‘Van de één hoor ik dat het wel wat losser mag en de ander vindt dat ik te veel laat zwemmen’.