You are currently viewing Vat je ‘nee’ op als ‘ja’? Wees bewust van de ware boodschap van je collega’s

Vat je ‘nee’ op als ‘ja’? Wees bewust van de ware boodschap van je collega’s

Ik heb bewondering voor mensen die ‘nee’ zeggen en dan ook ‘nee’ bedoelen, zelfs al ben ik degene die het slechte nieuws ontvangt: door een duidelijke ‘nee’ weet ik waar ik aan toe ben. Ik hoor veel liever een definitief ‘nee’, dat me de ruimte geeft me met andere dingen te gaan bezighouden, dan een ‘misschien’ dat me aan het lijntje houdt.

Helaas is niet iedereen even bedreven in ‘nee’ zeggen. Het is per definitie een negatieve uitingsvorm. Het betekent op zijn minst dat je iemand die iets van je wil, moet teleurstellen. En dus bedenken mensen middelen om aan te geven dat ze ‘nee’ bedoelen zonder werkelijk ‘nee’ zeggen. Ze draaien er omheen. Ze zeggen: ‘Ik neem nog wel contact met je op’, of ‘ik moet er nog over nadenken’. Ze doen wat ze kunnen om de tijd te rekken om te zorgen dat jij, samen met je vraag of probleem, vanzelf zult verdwijnen.

In het bedrijfsleven tref je twee soorten mensen aan die regelmatig ‘nee’ tegen je zeggen: je klanten en je collega’s. Ironisch genoeg moet je je in de eerste plaats zorgen maken over je collega’s. Over het algemeen geldt de regel dat klanten er geen moeite mee hebben ‘nee’ te zeggen. Dat hoort bij hun rol. Bovendien weten ze dat je soms niet anders verwacht. Aan de andere kant valt er weleens het een en ander aan te merken op de oprechtheid van je collega’s. Per slot van rekening moeten zij elke dag met je samenwerken. Meestal vraag je van hen geen concrete zaken zoals geld en bied je in ruil daarvoor evenmin een product of dienst aan. Meestal heb je behoefte aan hulp of tijd van je collega’s. Dat zijn geen duidelijke afgebakende dingen. Dus laten ze je even vaag merken dat ze ‘nee’ zeggen.

Hier volgen vier manieren waarop je collega’s je aan een lijntje kunnen houden:

 1. Vriendelijke verwaarlozing
  Vriendelijke verwaarlozing doet zich meestal voor in de vorm van een medewerker die zegt: ‘Ja, ik zal je helpen’ en die vervolgens niets doet. Hij doet beloften zonder de bedoeling zich eraan te houden: hij voelt zich lekker veilig bij de gedachte dat de kans kleiner wordt dat jij hem nodig hebt naarmate hij jou langer op zijn hulp laat wachten. Zijn doel is de indruk wekken dat hij wil samenwerken zonder dat werkelijk te willen. De sleutel om dit verhulde ‘nee’ in een ‘ja’ te veranderen is: begin met gemakkelijke taken die zeer snel moeten worden uitgevoerd. Als je een verzoek doet waaraan het net niet mogelijk is te voldoen, is de kans groter dat je collega’s meewerken. Als je tegen hen zegt dat je iets de volgende dag af moet hebben, weet je binnen 24 uur hun ware antwoord.
 2. Doen alsof je niets weet
  Dit is de collega die je verzoek omzeilt en niet zegt ‘ik ben niet bereid je te helpen’ maar ‘ik weet niet hoe ik dat aan moet pakken’. Hij maakt liever zelf een domme indruk dan dat hij jou helpt een intelligente indruk te maken. Doe geen moeite hem iets te leren of zijn tempo op te voeren. Dat is tijdsverspilling.
 3. Doen alsof je alles weet
  Dit is de ‘omgekeerde’ collega van doen alsof je niets weet. Deze collega zegt niet ‘ik weet niet hoe ik het aan moet pakken’ maar ‘ik heb behoefte aan meer informatie’. En dus bestookt hij je met vragen, terwijl hij weet dat je uiteindelijk niet meer kunt beantwoorden. Op dat punt aangekomen, kan hij zich verontschuldigen en doorgaan met zijn werk, terwijl jij terug kan gaan naar af om nog eens goed over je verzoek naar te denken.
 4. Een beroep doen op een hogergeplaatste
  Dit is de collega die op jouw verzoek reageert met een: ‘Ik zal er met mijn baas over praten.’ Dit komt erop neer dat hij ‘nee’ zeggen afschuift op zijn baas. De collega zelf hoeft niets te weigeren, dat laat hij over aan een derde. Wacht niet tot hij opnieuw contact met je opneemt.

Kijk, ik wil niet de indruk wekken dat het in organisaties wemelt van de sluwe slimmeriken die je niet in de ogen durven kijken of je rechtstreeks aanspreken. In feite is het tegenovergestelde het geval. De meeste mensen zijn van nature coöperatief – zo coöperatief dat ze je zelfs proberen te helpen als het niet in hun vermogen ligt dat te doen. Wees dus bewust van de ware boodschap van je collega’s. Ze zullen je dan zelden teleurstellen. Zo bespaar je jezelf onnoemelijk veel frustraties en hoef je zelfden verloren tijd in te halen.

Heb je vragen over dit onderwerp of behoefte aan ondersteuning? Je kunt mij bereiken via brian@brislo.sr

Leave a Reply