You are currently viewing Kritiek leveren in het openbaar is helemaal voor uw eigen rekening

Kritiek leveren in het openbaar is helemaal voor uw eigen rekening

Als manager heb ik in mijn carrière geleerd wat het nut is om mensen in het openbaar te prijzen.

Als eindverantwoordelijke ligt er nou eenmaal erg veel druk op je schouders. Zeker vandaag de dag onder deze barre economische omstandigheden hebben ondernemers het financieel en mentaal zwaar. De omzet valt tegen terwijl de kosten alsmaar stijgen, je zit zo vaak met geknepen billen omdat de toekomst erg onzeker is. De situatie is misschien al zo erg dat je een tweede hypotheek op je pand hebt genomen. Thuis heb je ook al aan je vrouw en kinderen laten weten dat de vakantie van dit jaar naar Miami niet doorgaat. Kortom de nood is hoog en als wij mensen onder druk staan vergeten wij alles om ons heen. We raken in een survivalmode en we laten iets vaker de scherpe randjes van onze karakter zien. Alles draait voor jou, om jou en om niemand anders. De kans bestaat dat we vergeten dat wij de belangrijkste aanjager zijn voor het gewenste cultuur in de onderneming. In deze turbulente tijden moet je bovenop de zaak te zitten, je kunt gewoonweg niet anders. Dat wilt nog niet zeggen dat we de medewerkers alleen maar moet aanjagen om meer omzet te maken en kosten te reduceren, maar hou vooral ook je ogen open voor de zaken die wel goed gaan. Om de motor goed te laten lopen heb je immers ook motorolie nodig.

Een goede leider moet niet schromen openlijk dezelfde lof toe te zwaaien als hij achter gesloten deuren zou doen. Als je een medewerker in het bijzijn van zijn collega’s prijst, positioneer je jezelf niet alleen tegenover deze medewerker als een edelmoedige werkgever aan wie die eeuwige dank is verschuldigd, maar tegelijk ook tegenover zijn collega’s.
De situatie is echter volkomen anders als je een werknemer in het openbaar bekritiseert. Het komt over alsof je er echt van overtuigd bent dat hij een paar toontjes lager moet leren zingen. De meest drastische manier om dat duidelijk te maken is hem tijdens een vergadering de grond in te boren.

Niet zo lang geleden zat ik bij iemand op kantoor die ik persoonlijk niet zo goed ken, maar die ogenschijnlijk op mij overkwam als beschaafd en succesvol. Het vuurwerk begon toen hij een van zijn medewerkers flink afsnauwde. We waren met z’n drieën. Mijn mond viel open van verbazing. De onderkant van mijn kaak raakte heel even de bovenkant van mijn keurig gepoetste schoenen. De medewerker kromp niet ineen, integendeel zei hij tegen zijn baas; ‘Luistert u eens goed naar mij, ik vind het best als u me bekritiseert, one-on-one. Maar u kunt het niet maken dit te doen met een derde persoon erbij.’ WOW dat was een homerun!

Het grote gevaar bij kritiek leveren in het openbaar is dat je niet kunt voorspellen hoe de mensen zullen reageren. En hoe meer mensen er aanwezig zijn, des te gecompliceerder wordt de reactie. Sommige managers verliezen hun geduld en reageren onmiddellijk. Ze bekritiseren een medewerker in een vlaag van woede. Doe dat niet! Hoewel het soms wel werkt, verstoort het altijd de relatie en brengt het enorm verlies van respect met zich mee. Tenzij je er absoluut zeker van bent dat uithalen naar een werknemer in bijzijn van zijn collega’s het gewenste effect heeft, kun je je commentaar beter voor je houden tot je hem onder vier ogen spreekt. Dan weet je ieder geval zeker dat hij hoort wat je werkelijk dwars zit en hoeft hij zich geen zorgen te maken over wat andere mensen van hem denken.

“Als leiders leiden, zullen de volgers volgen.”

Leave a Reply